Finale V-01 Gollito Vs NB-61 Kiri Thode – PWA Vietnam Day 4